EMENDO SKIN

Emendo er latinsk og betyr å korrigere eller forbedre.

Hos Emendo Skin tilbyr leger behandlinger innen estetisk medisin.

Våre behandlere er leger  og derav godt kompetente til å utføre behandlinger innen estetisk medisin.

Behandlingene vi utfører krever autorisasjon som lege eller sykepleier.

Vårt mål er å tilby behandling med høy kvalitet, lav risiko for uønskede hendelser, og på en slik måte at kundene oppnår best mulig resultat.

Vi mener at leger har den utdannelsen som skal til for forstå hudens anatomi og fysiologi. En lege vil også raskt kunne iverksette behandling av komplikasjoner, eller henvise direkte videre til sykehus om nødvendig.

  • Våre behandlingsformer er ikke hudpleie.
  • Vi gjør ikke hudpleie av symptomer.
  • Vi behandler årsaken til symptomene.

Vi ønsker å kvalitetssikre det vi gjør med å være aktive på kurs og således faglig oppdatert.

Legen vil under konsultasjonen bruke tid på å kartlegge dine behov. Det vil bli lagt vekt på her og nå situasjonen men også fremtidig behandlinger og produkter skreddersydd for deg.

Vår logo har inspirasjon fra Leonardo Da Vinci sin kjente tegning.

Motivet illustrerer en tekst av den Romerske arkitekten Vitruvius der han skriver om geometri og menneskekroppens proposjoner.

Leonardo da Vinci ville fremheve at menneskekroppen er i dyp harmoni med geometri og symmetri. Figuren er et geometrisk eksempel på perfeksjon hvor sirkelen symboliserer helhet og totalitet.

”inkognito”, eller å ha ens sanne identitet skjult illustreres ved at mannen er fjernet.

Perfeksjonen og ”koden” om en vil – i symmetri og geometri ved hjelp av kosmetisk medisin, er beholdt.

Slik er logoen inkognito i å vise perfeksjon.

Emendo – nettopp det, er hva vi ønsker å tilby, uten at det ser kunstig, eller tilgjort ut.

Vi skal gi deg denne opplevelsen, helst så diskre som du ønsker.

“Jeg vil gjerne bli veldig gammel, så langsomt som mulig”

– Irene Mayer Selznick (1907-1990) 

Med dagens medisin er dette faktisk mulig. Dette gjelder også aldersforandringer i huden.

Vi kan med dagens medisin bremse opp forandringer, og vi kan tildels også gjenopprette anatomiske og fysiologiske forandringer som aldring har medført.

Våre leger behandler dypere enn hudpleie, og når derav også årsaken til forandringene.

Som lege ser jeg daglig mennesker med store smerter og ubehag på grunn av sykdom, og det har slått meg hvor viktig det er for disse menneskene hvordan de tar seg ut.

De vil vise det beste av seg selv, og det er noe de fleste av oss ønsker.

Vårt ønske er at du skal få en løsning på et problem eller behov. For noen kan dette bedre livskvaliteten. Det er likevel viktig med realistiske forventninger, og det er viktig for oss at legen  tilbyr god informasjon før en evt. behandling.

Som vår kunde vil vi gi deg god og saklig informasjon ut fra vår kunnskap, erfaring og profesjonalitet. Her er vår legebakgrunn viktig. Du vil hos oss oppleve en grundig konsultasjon, og du vil få tilbud om et skreddsydd program for deg, dersom du ønsker dette. Vi jobber for at du skal føle deg ivaretatt, og det er viktig for oss at du får et best mulig resultat ut fra en helhetsvurdering.