Franck Sky

Spesialist i allmennmedisin

Franck Sky er utdannet lege ved universtetet i Oslo 1999 med etterfølgende turnus og autorisasjon i 2001. Siden 2007 er han spesialist i allmennmedisin. 

Han er også utdannet fysioterapeut.

Franck Sky er autoriser innen estetisk medisin og har stor interesse for dette fagfeltet som gir rom for kreativitet. Det gir kunden/pasienten mulighet for å bli eldre, så langsomt som mulig. Med dagens medisin er dette faktisk mulig påpeker Franck Sky.

Hans mål er å tilby behandling med høy kvalitet, lav risiko for uønskede hendelser, og på en slik måte at kundene oppnår best mulig resultat.

Franck Sky har som lege den utdannelsen som skal til for forstå hudens anatomi og fysiologi. Han vil også raskt kunne iverksette behandling av eventuelle komplikasjoner, eller henvise direkte videre til sykehus om nødvendig.

Videre legger han vekt på at Emendo Skin sine behandlingsformer er ikke hudpleie.

Det skal ikke gjøres hudpleie av symptomer.

Han ønsker med andre ord å behandle årsaken til symptomene. i Dette ligger det også rådgiving innen ernæring og livsstil.

Franck Sky ønsker å kvalitetssikre det han gjør med å være aktiv på kurs og således faglig oppdatert.

Han vil under konsultasjonen bruke tid på å kartlegge dine behov. Det vil bli lagt vekt på her og nå situasjonen men også fremtidig behandlinger og produkter skreddersydd for deg. Dette gjør at du vil føle den trygghet og ivaretakelse Emendo Skin ønsker å tilby deg som den unike kunden du er.

Franck sky har jobbet som fastlege siden 2001 og har bred erfaring med de fleste allmennmedisinske problemstillinger. Han har jobbet ved Reumatologisk avdeling Sykehuset Østfold HF, Fedon Lindbergs klinikk og ved Oslo kommunale legevakt. Han har i tillegg 10 års fartstid som fysioterapeut fra bl.a NIMI, Sunnaas Sykehus og operabaletten.

Franck Sky