BOTOX

Botox gjør deg litt yngre, slik du føler deg.

Etter som vi blir eldre mister huden noe av sin elastisitet. Den etterlater seg ”spor” fra all konsentrasjon, smil og frustrasjon.

Det kan være sjarmerende med smilerynker, men ikke alle rynker i ansiktet er med på å gi deg ønsket karakter. Med botox kan du redusere rynker og fine linjer i huden. 

  • Effekten kommer etter 3-10 dager og vil vare i 3-5 måneder.
  • Behandlinger bør ikke gjøres hyppigere enn hver 3. måned.
  • Botox er godt utprøvd, veldokumentert og derfor trygt å bruke.

I følge statens legemiddelverk skal Botox kun administreres av kvalifisert lege med spesialisering innen denne type behandling, og med tilgang til nødvendig utstyr.

Hos Emendo Skin finner du kun leger, og disse er alle kvalifiserte til å jobbe med kosmetisk medisin.

Det er flere medisinske tilstander som i dag behandles med botox, bl.a. unormal økt svetteproduksjon, migrene, overaktiv blære og unormal høy spenning i muskulatur.

Ved behandling av rynker og fine linjer benyttes langt mindre doser enn ved nevnte tilstander, og risiko for bivirkninger er derfor liten.

I kliniske studier er det ikke rapportert tilfeller av overdosering.

Botulinum toxin virker ved en kjemisk denervering/blokkering av den muskelen som behandles. Dette fører til lokal reduksjon eller lammelse av muskelaktiviteten. Denne lammelsen er forbigående.

Priser Botulinum toxin
BeskrivelsePris
1 område3000,-
Justering/påfyll
innen 14 dager
0,-
Kjekt å vite

Pannerynker

Dette er typiske rynker i pannen etter langvarig muskelsammentrekning. Behandling av pannerynker kan være effektivt å behandle med botox og fører til at  musklene slapper av.

Ved manglende fullgod effekt kan en i tillegg bruke filler til å behandle pannerynker.

Sinnarynker


Dette er rynker som oppstår mellom øyebryn grunnet muskelsammentrekninger. En vil også her kunne bruke botox for å blokkere musklene og gjevne ut rynkene. Lette og moderate sinnarynker vil kunne behandles effektivt med botox. Dypere rynker vil i tillegg måtte behandles med en filler for fullgod effekt.

Smilerynker

Dette er rynker som kan gi sjarm, men de kan også bli for kraftige og dype om muskelsammentrekningen har vært stor. Smilerynker kan godt behandles med botox, men også med en filler for ytterligere effekt. Om en ønsker å behandle bare deler av smilerynkene  er dette også mulig ved mindre doser og på utvalgte steder.

Neserynker

På øvre del av neseryggen kan det oppstå rynker, også kalt ”kaninrynker”. Disse rynkene krever kun to injeksjoner med botox.

Lepperynker

Dette er rynker på overleppen og er fremkalt av sol, tobakk og ansiktsmimikk. Disse rynkene er vanskelige å behandle og trenger ofte også en filler. Hudlaser kan være et meget godt alternativ i dette tilfellet.